Pro Järvi-Suomi ry:n hankkeet

Pro Järvi-Suomi ry:llä on parhaillaan meneillään Vesireiteistä elinvoimaa -hanke, ja se jatkuu elokuun loppuun. Lisäksi haemme kevään 2021 aikana rahoitusta kuvauspaikkakartoitushankkeelle ja olemme mukana rakentamassa Itä-Suomen laajuista matkailualan yritysryhmähanketta.

 

 

 

Vesireiteistä elinvoimaa

Pro Järvi-Suomi ry on saanut Kalakukko ry:n myöntämän leader-rahoituksen Vesireiteistä elinvoimaa -esiselvityshanketta varten. Hankkeen kohdealuetta ovat Vehmersalmi, Tuusniemi ja Heinävesi, ja sen tarkoitus on luoda pohjaa myöhemmin toteutettavalle luonnonvarakeskus LUKE:n vihreän talouden hankkeelle. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021.

 

Hankkeiden tavoitteita ovat: 

 • Kiinnitetään asukkaiden huomio paikallisiin vahvuuksiin, kuten luonnonvaroihin ja henkilöresursseihin, ja autetaan kehittämään niiden pohjalta uusia elinkeinoja ja palveluita.
   

 • Kehitetään kestävää elinkeinotoimintaa, joka on niin monipuolista, että se takaa toimeentulon läpi vuoden.
   

 • Luodaan myönteinen visio, joka voimaannuttaa ja motivoi edistämään kyläyhteisön hyvinvointia ja elinvoimaa.
   

 • Vahvistetaan uskoa tulevaan ja asetetaan yhteiset tavoitteet, mikä vähentää vastakkainasettelua ja helpottaa yhteistä kehittämistä.
   

 • Sitoutetaan päättäjät alueiden kestävään kehittämiseen.

Vesireiteistä elinvoimaa -hanketta vetävät Tuomo Riihimäki ja Jyrki Knuutinen.

elinvoimaa vesireiteistä.jpg