top of page

Kehitys ja koulutus

Kehittämistoimintaa pitää tehdä monella tasolla. Yksittäiset yritykset ja yhdistykset kaipaavat usein apua, neuvontaa ja sparrausta pystyäkseen toimimaan uskottavasti vapailla markkinoilla. Tarvitaan myös kunnittaisia kehittämistoimia, työssäkäyntialueen laajuista toimintaa ja laajimmillaan maakunnallista tai maakuntarajat ylittävää Järvi-Suomen yhteistyötä.

Kehittämistoimintaan on tarjolla paljon hankerahaa, ja sitä kannattaa hyödyntää. Hankkeiden alueellinen laajuus voi vaihdella, mutta olennaista on, että Pro Järvi-Suomi -toimintaan liittyvät hankkeet keskustelevat keskenään ja valmiit tulokset ja tieto saadaan laajaan jakeluun niin, että kukin hanke voi viedä tehtyä kehitystyötä eteenpäin.
 

Hankerahaa on tarjolla sekä yrityksille että yhdistyksille, ja yksittäisten hankkeiden sijaan pitää pyrkiä jatkuviin prosesseihin.
 

100 ideaa seminaari kutsu.jpg

suomen suurin ajatushautomo

 

Hyvä esimerkki toimivasta hankkeesta on syyskuussa päättyvä Heinäveden Yrittäjät ry:n Suomen suurin ajatushautomo -projekti. Se on ideointi- ja paikalliskehittämishanke, jossa on kerätty ajatuksia ja parannusehdotuksia laajasti kunnan erilaisilta sidosryhmiltä, kuten koululaisilta, eläkeläisiltä, yrittäjiltä ja kylätoimikunnilta.

 

Hankkeen toisena tavoitteena on ollut hyödyntää Heinäveden sijaintia Itä-Suomen keskellä ja virittää Heinävedeltä käsin Itä-Suomen kattavaa maakuntarajat ylittävää yhteistyötä – ja Pro Järvi-Suomi onkin osittain juuri kyseisen hankkeen tulosta.
 

Heinäveden hanke on tuottanut ison määrän ideoita ja ratkaisumalleja, ja monia ideoita on myös jo toteutettu. Yhdistyshankkeen jatkoksi on myös tulossa yritysryhmähanke, jossa toteutetaan yritysten voimin joitakin hankkeen tuottamista toiminta-ajatuksista.


Heinäveden hanke on myös hyvä pohja laajemmalle yhteistyölle, sillä sen toimintamalleja ja valmiita ideoita on helppo viedä soveltuvin osin muille paikka- ja seutukunnille ja kehitellä pidemmälle. Testattuja työkaluja käyttäen voidaan myös hakea kunkin paikka- ja seutukunnan omia erityisvahvuuksia, ilman, että joka paikassa pitää lähteä nollasta.

IMG_4772.JPG
bottom of page