top of page

Pro Järvi-Suomi ry:n vahvuuksia:
– Toimintamme lähtee tekijöistä.

– Toimimme yli maakuntarajojen.

– Enme tarvitse miljoonabudjettia tehdäksemme jotain näkyvää.

 

Tavoitteet

Pro Järvi-Suomi ry on järjestöjen, kansalaisliikkeiden, yritysten, julkishallinnon ja aktiivisten yksityishenkilöiden yhteenliittymä ja yhteistyöverkosto. Toiminta-alueemme on Etelä- ja Pohjois-Savo ja Etelä- ja Pohjois-Karjala.
 

Järjestön tavoitteena on edistää Järvi-Suomen elinvoimaa, alueen sisäistä yhteistyötä ja kestävää kehitystä ja tukea ja kehittää elinkeinoja ja muuta toimintaa, jotka hyödyntävät kestävästi itäisen Suomen ainutlaatuista järviluontoa. Järjestö auttaa myös viemään käytäntöön Järvi-Suomen peruskirjan ja Saimaa Geopark -hankkeen tavoitteita.

Olemme toimeenpaneva asiantuntijajärjestö:

- Keräämme tietoa ja osaamista ja jaamme sitä eteenpäin. 

- Teemme laajaa kehittämis- ja ideointityötä ja autamme eri tahoja hankkeistamaan ja tuotteistamaan omia ideoitaan ja teemme myös omia hankkeita.

- Rakennamme aktiivisesti tekijöiden ja toimijoiden verkostoa ja saatamme yhteen toimijoita ja hankkeita, joilla olisi mahdollisuus yhteistyöhön. Toimimme myös tarpeen mukaan välittäjinä eri tahojen välillä.

bottom of page